Tebe spievam
Kozárovce

Spievame s radosťou 

a radosť chceme rozdávať ďalej...

Spevácky zbor TEBE SPIEVAM je miešaný spevácky zbor, ktorý má vo svojom repertoári nielen sakrálne, národné, ľudové piesne, ale aj skladby z vlastnej tvorby.